• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Kế hoạch tháng 10 trường THCS Vũ Diệm
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng 10 chi bộ trường THCS Vũ Diệm
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng 4 năm 2018
Ngày ban hành:
01/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng 2 năm 2018
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng 1 năm 2018
Ngày ban hành:
01/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/10/2020
Ngày hiệu lực:
10/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download
Liên kết website