• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

      
I.      Căn cứ để xây dựng kế hoạch
     Căn cứ Chỉ thị số      /CT-BGDĐT ngày   / 08/2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 -2017;
Căn cứ Hướng dẫn số     /BGDĐT - GDTrH, ngày    /    / 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học  2016-2017;
Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 20/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo;
Căn cứ vào Quyết định số 1856/QĐ - UBND, ngày 07/ 07/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017;
Căn cứ Hướng dẫn số     /SGDĐT-GDTrH ngày   /   /2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kết luận số     /TB-HU của Ban thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017;
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc;
Trường THCS Vũ Diệm xây dựng Kế hoạch năm học 2016-2017.
          II. Đặc điểm tình hình
1. Đặc điểm của địa phương
Trường THCS Vũ Diệm là trường liên xã gồm học sinh của 02 địa phương xã Vượng Lộc và xã Thiên Lộc. Điều kiện kinh tế, xã hội của hai địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt xã Thiên Lộc là xã dẫn đầu về đích  của huyện Can Lộc đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Vượng Lộc quyết tâm phấn đấu hoàn thành năm 2016. Đời sống kinh tế ổn định, văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng cao.
Xã Vượng Lộc có số hộ Giáo dân khá đông. Đa số  bộ phận dân xứ giáo là hộ gia đình đông con, có nhiều con em trong độ tuổi đi học, sự quan tâm đến việc học tập của con em còn nhiều hạn chế. Xã  Thiên Lộc nhiều gia đình mãi làm ăn kinh tế nên phó thác hẳn việc giáo dục con em cho nhà trường.
2. Thực trạng của nhà trường
2.1. Quy mô trường lớp, học sinh
Năm học 2016-2017, trường có 24 lớp với 737 học sinh, trong đó có 357 học sinh nữ, học sinh TCG 139 em, học sinh con TBB 2 em, học sinh con mồ côi 2 em, học sinh KT 11 em.
2.2. Đội ngũ
Tổng số CB, GV, NV: 67 CB, GV; cơ cấu bộ môn cơ bản hợp lý, đủ về số lượng, tỷ lệ GV đứng lớp 2.08 GV/lớp, được bố trí như sau: 
Ban giám hiệu: 4; Giáo viên đứng lớp: 50; Tổng phụ trách: 1; Thiết bị, thư viện: 4; Kế toán: 1; Văn thư: 2; Y tế: 01; TTHTCĐ: 05; Bảo vệ: 01 (Hợp đồng trường).
Trình độ CM giáo viên: Đạt chuẩn: 100 %; trên chuẩn: 49/50, tỷ lệ: 98%;
2.3 Cơ sở vật chất thiết bị
Phòng học: 24; Phòng bộ môn: 03, phòng truyền thống: 01, Phòng chức năng (tổ chuyên môn, y tế, đoàn đội): 06, phòng tin học: 02, phòng thư viện: 02, phòng kho thiết bị: 04.
3. Thành tích của trường năm học qua và những năm gần đây
Trường THCS Vũ Diệm được sáp nhập ngày 19/ 8/2014 từ hai trường THCS Vũ Diệm và trường THCS Thiên Lộc. Là trường có bề dày truyền thống từng đạt nhiều danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. Chất lượng giáo dục toàn diện  được khẳng định và có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng HSG, tuyển sinh lớp 10 THPT  luôn đứng ở tốp đầu của Huyện.
            Năm học 2013-2014  xếp thứ 4 trên toàn Huyện, xếp thứ 59 trên toàn tỉnh; năm học 2014-2015 (sau sáp nhập) xếp thứ 7/15 trường toàn huyện, xếp thứ 79/151 trường toàn tỉnh; năm học 2015-2016 (sau sáp nhập) xếp thứ 7/15 trường toàn huyện, xếp thứ 72/151 trường toàn tỉnh,  cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp. Năm học 2013-2014 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được UBND Tỉnh tặng bằng khen; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng Bằng khen, Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2014- 2015 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được UBND huyện khen thưởng về công tác ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT.
4. Những cơ hội thách thức
4.1.Thuận lợi:
- Được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương, cấp ủy và ban chỉ huy các xóm, hội phụ huynh. Nhận thức về giáo dục của nhân dân đã có bước tiến rõ rệt. Phong trào giáo dục của xã hội tốt. Nhà trường nhiều năm có thành tích cao tạo được niềm tin trong cán bộ và nhân dân địa phương.
- CSVC  khá, đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, tính ổn định cao tâm huyết, tận tụy với nghề.
- Kế hoạch của nhà trường được chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện có kiểm tra, giám sát, nhắc nhở thường xuyên.
4.2. Khó khăn:
- Trường vừa mới sáp nhập, CSVC, trang thiết bị dạy học còn thiếu nhiều.
- Đời sống nhân dân còn thấp, kinh tế địa phương chậm phát triển.
- Địa bàn dân cư rộng.
- Việc kết hợp các lực lượng xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt vẫn còn một số học sinh ý thức học tập yếu, một số PHHS, chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em.
            III. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện
1.     Phương hướng chung
           Năm học 2016 - 2017, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT,  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT và của cấp THCS “ Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, chú trọng phát triển năng lực tự học, sáng tạo của học sinh. Tăng cường giáo dục kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống.  Tập trung huy động nguồn lực xây dựng CSVC, cảnh quan nhà trường, trang sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu. Phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm gắn với Xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”.
        2. Chỉ tiêu
        2.1. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển: 24 lớp, 737 học sinh.
        2.2.  Chất lượng giáo dục
         - Văn hóa: 50 - 55 % khá, giỏi; yếu dưới 4%.
         - Đạo đức:  97% tốt, khá; không có học sinh vi phạm pháp luật.
         - TNTHCS:  98%; tuyển sinh vào lớp 10 THPT tăng 10-12 bậc, xếp thứ  60 của tỉnh.
         - Học sinh giỏi các môn văn hóa: Xếp thứ 6-8 của huyện; HSG tỉnh: 3 em.
         - Hoạt động GDTC: Xếp thứ 3-4 của huyện.
          2.3. Các cuộc thi, hội thi:
           Phấn đấu 2-3 đề tài, dự án đạt giải cấp huyện; có 1-2 đề tài, dự án dự thi đạt giải cấp tỉnh (1 đề tài/ cuộc thi, hội thi).
        2.4. Phổ cập giáo dục:
          PCGDTHCS đạt trên 96%; TN THCS đi học nghề đạt trên 15%.
           Tổng số đối tượng 18-21 tuổi có bằng TN THPT, BTTHPT, THCN đạt trên 83%; có bằng đào tạo nghề  trên 10%.
       2.5. Bồi dưỡng đội ngũ:
        - 100% CB, GV, NV được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
        - Đề tài SKKN cấp huyện: 7-10; cấp ngành: 2-3.
        - GVDG cấp huyện: 5-6 giáo viên đạt giải.
        - GVDG cấp tỉnh: 01 giáo viên đạt giải.
       2.6. Xây dựng  CSVC, cảnh quan:
        - Quy hoạch tổng thể, chi tiết, quy hoạch lại hệ thống cây xanh;
        - Nâng cấp dãy nhà cấp 4 làm phòng Truyền thống, phòng Âm nhạc, phòng Thư viện, phòng Đoàn Đội, phòng y tế;
        - Xây tường bao, bồn hoa, cải tạo cảnh quan, mở đường phân luồng;
        - Làm nhà xe, nhà thường trực bảo vệ, công trình vệ sinh;
        - Mua sắm trang thiết bị dạy học, phòng tổ chuyên môn;
        - Thư viện đạt xuất sắc;
        - Sân chơi, bãi tập đạt chuẩn, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
2.     Nhiệm vụ và giải pháp
1.     Thực hiện kế hoạch giáo dục
           - Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn điều chỉnh nội dung dạy học linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tượng học sinh. Đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục theo Quyết định số 1856/QĐ - UBND, ngày 07/07/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017; gồm 37 tuần thực học (học kỳ I có 19 tuần, học kỳ II có 18 tuần), phân phối chương trình chi tiết của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời gian cho ôn tập, luyện tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ.
         - Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng chủ đề, dạy học tích hợp kiến thức liên môn; phát động cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
         - Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đôi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối, trường học mới, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề  theo hướng dẫn công văn số 5555/BGDĐT – GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ giáo dục,  không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.
           - Tích cực chuẩn bị các điều kiện, giáo viên dạy học ngoại ngữ  theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đối với lớp 6; Tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh đối với lớp 6, đủ điều kiện tổ chức dạy học 1 lớp. Đối với các khối lớp khác tiếp tục thực hiện chương trình tiếng Anh như năm học 2010 – 2011, thực hiện kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết và nâng cao chất lượng việc kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
         2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
          Nhiệm vụ
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, thân thiện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên phải thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá.
 - Tạo điều kiện cho giáo viên học tập để nâng cao trình độ. Thực hiện đúng quy định về hội họp, quy tắc ứng xử trong nhà trường.
  - Không ngừng cải tiến các hình thức để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên. Thực hiện nghiêm chế độ tiền lương; nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo cho CB, GV, NV theo quy định.
- Tổ chức tốt Hội thi GV dạy giỏi cấp trường; lựa chọn đội tuyển bồi dưỡng tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp huyện.  Phát động Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
 Giải pháp:
- Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, về nhiệm vụ trọng tâm của cấp học tới từng cán bộ, giáo viên, NV, triển khai thực hịên tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; tổ chức thực hiện hiệu quả. Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, đánh giá và bổ sung kịp thời những tồn tại, hạn chế.
- Phát động trong toàn trường, mỗi giáo viên khá giỏi nhận hỗ trợ ít nhất 1 đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
- Đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn, chú trọng đi sâu vào các chuyên đề giảng dạy có tính thiết thực, tổ chức 11 chuyên đề/1tổ/năm. Trong đó: 40 chuyên đề cấp trường, 5 chuyên đề cấp cụm. Tổ chức chuyên đề thiết thực bằng các tiết dạy, góp ý, thảo luận tìm ra phương pháp dạy học cụ thể hiệu quả nhất.
- Hồ sơ soạn giảng có chất lượng thực chất, tránh sao chép giáo án từ mạng, đối phó. Giáo án bồi dưỡng HSG, dạy tăng buổi, phụ đạo HSY có thể bằng viết tay, ngắn gọn, khoa học thể hiện được tính tư duy, sáng tạo.
- BDTX cho giáo viên, chú trọng bồi dưỡng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.Tổ chức triển khai chương trình BDTX theo kế hoạch của Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT.
3.Thực hiện các hoạt động dạy học
          3.1.Đổi mới PPDH; Nâng cao chất lượng đại trà
           Phấn đấu đạt chỉ tiêu của trường chuẩn Quốc gia. Mỗi giáo viên tự nguyện dạy ít nhất 2 tiết/tuần để phụ đạo xóa được 1 học sinh yếu kém hoặc Bồi dưỡng học sinh giỏi.
          Giải pháp:
          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng từng bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh.
         - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác tự học, tự bồi dưỡng, tăng cường dự giờ; tổ chức bàn bạc từ nhóm, tổ. Tổ chức hội thảo  cấp trường, cấp cụm để cùng bàn bạc trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ GV cốt cán trong mỗi bộ môn.
         - Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKH, dạy học trực tuyến, trường học kết nối. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức tổ chức dạy học theo mô hình THM vào từng bài dạy, tiết dạy phù hợp.
          - Tăng cường tổ chức hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành, phát huy tối đa việc sử dụng phòng bộ môn.
          - Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Đổi mới đánh giá gời dạy của giáo viên theo tiêu chí đánh giá giờ dạy của Sở. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành, dạy học theo dự án, ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với nội dung bài học.
- Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 92/TB-PGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2016.Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đặc biệt khối 9 phải phân lớp theo năng lực HS để GV có chương trình giảng dạy phù hợp. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình của Sở và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ để sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; Chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học. Chú trọng dạy cho học sinh “cách học”.
        3.2.Tuyển sinh vào lớp 10 THPT
           Thực hiện tốt công tác phân luồng, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đảm bảo xếp thứ dưới 60 của tỉnh.
- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh khối 9, phân loại học sinh theo năng lực ngay từ đầu năm học, sau  khảo sát tổ chức họp phụ huynh khối 9 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh về ý nghĩa của công tác phân luồng học sinh sau THCS và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Nhà trường phổ biến kế hoạch dạy ôn đến tận từng học sinh, phụ huynh.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh phù hợp, sát đối tượng. Chỉ đạo, yêu cầu giáo viên  soạn giáo án chi tiết, phân phối thời gian và nội dung hợp lý; tích cực sử dụng các phương pháp mới, chú trọng rèn kỹ năng làm bài, phân loại các dạng bài, các dạng câu hỏi, các chủ đề ôn tập cho học sinh. Hướng dẫn tài liệu thích hợp cho học sinh nhằm kích thích khả năng tự học nhằm từng bước nâng cao trình độ cho học sinh.
          - Lựa chọn, bố trí giáo viên có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết. 
- Tăng cường  công tác kiểm tra, tư vấn của BGH, thi thử, đánh giá, rút kinh nghiệm.
 - Trích ngân sách  động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh trong quá trình ôn tập.
 - Tổ chức cho GV dự giờ của GV trường THCS Phúc Lộc, THCS Nguyễn Tất Thành các môn ôn thi TS nhằm nâng cao chất lượng TS.
         3.3. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi
           Nhiệm vụ
- Cuối mổi năm học các tổ chuyên môn tiến hành tuyển chọn các em có năng khiếu và thành lập đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi HSG của năm học tiếp theo.
- Việc tuyển chọn đội tuyển cần quan tâm đến các học sinh giỏi lớp dưới (khối 5 và khối 6, 7,8 ) để đảm bảo tính kế thừa lâu dài.
- Điều kiện vào đội tuyển: Có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm khá, tốt, riêng môn dự thi phải có điểm trung bình môn từ 8.0 trở lên.
          Giải pháp
- Tổ chức thi chọn đội tuyển; xây dựng kế hoạch, thời gian, thời lượng, chế độ, kinh phí, các điều kiện đảm bảo khác theo hướng tập trung chỉ đạo và ưu tiên khuyến khích để động viên phong trào; đưa tiêu chí bồi dưỡng học sinh giỏi vào đánh giá thi đua. Cụ thể có quy chế quy định cụ thể về công tác BD HSG các cấp.
- Phân công giáo viên giỏi, có kinh nghiệm bồi dưỡng, xây dựng nội dung chương trình giảng dạy các khối có sự thống nhất ý kiến của tổ.
- Thời gian bồi dưỡng môn Toán, Ngữ Văn 35 buổi /môn; môn Tiếng Anh 30 buổi; các môn khác 25 buổi; môn Tin học 10 buổi.
- Tổ chức bồi dưỡng Khối 9 bắt đầu từ ngày 16/8 đến 25/10; Khối 6,7,8 từ  tháng 11 đến đầu tháng 3. Giáo viên dạy đội tuyển được hưởng các chế độ quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
3.4. Dạy tăng buổi:
Số buổi dạy HS khối 6,7,8: 50 buổi ( Ngữ Văn, Toán: 20 buổi/ 1 môn, Tiếng Anh: 10 buổi); số buổi dạy khối 9 và lớp có nhiều học sinh giỏi: 60 buổi (Ngữ Văn, Toán: 24 buổi/ 1 môn, Tiếng Anh: 12 buổi)
Giải pháp:
- Khảo sát nhu cầu của học sinh, phụ huynh, có nguyện vọng học thêm phải có đơn, có chữ ký của HS, cha mẹ học sinh nhà trường căn cứ trên cơ sở nguyện vọng và năng lực của học sinh để xếp thành các nhóm đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức, ôn tập kiến thức.
- Phân loại năng lực học sinh theo lớp (không tổ chức theo lớp học buổi sáng). Nhà trường lựa chọn các giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm đảm nhiệm.
- Giao các tổ, nhóm bộ môn (3 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh) thống nhất xây dựng kế hoạch ôn tập kiến thức cho học sinh trình BGH phê duyệt.
- BGH tăng cường công tác kiểm tra việc soạn giáo án, phương pháp dạy trên lớp của giáo viên. Kiểm tra việc chấm chữa bài học sinh. Chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành trên lớp cho HS. Giành nhiều thời gian hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Lập sổ theo dõi chất lượng cũng như số lượng học sinh tham gia học.
- Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012, Công văn số 2942/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
3.5. Công tác kiểm tra, đánh giá.
- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế ở các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra. Đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Chú trọng đánh giá thường xuyên, đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ, vở học tập; qua kết qủa báo cáo một dự án học tập, NCKH, kết quả thực hành – thí nghiệm, bài thuyết trình. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá này thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học và đánh giá cuối kỳ, cuối năm. Chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
- Xây dựng đề thi, kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo ma trận đề, kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình. Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh do Bộ GD-ĐT ban hành. (hiện nay, Bộ đang lấy ý kiến điều chỉnh Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT). Đối với các môn KHXH  cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi, dạng đề mở gắn liền với quê hương, đất nước để học sinh bày tỏ chính kiến, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học; đối với môn Tiếng Anh kiểm tra và thi cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết vận dụng đề thi Tiếng Anh đối với học sinh học thí điểm theo công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016.  
- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng bộ đề kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh để bổ sung cho thư viện đề thi của trường. Sử dụng hiệu quả trang website của trường ngay từ đầu năm học. Tập trung xây dựng nội dung của trang website: Kế hoạch tuần, tháng. Tăng cường tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, SKKN, tài liệu tham khảo có chất lượng để giáo viên và học sinh có thể tham khảo.
4. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 
4.1. Hoạt động  ngoài giờ lên lớp.
- Xây dựng kế hoạch HĐ NGLL chuyển dần sang hoạt động trải nghiệm
 theo hướng “mở” sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh. Tham quan di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở sản xuất, thiên nhiên…
- Thực hiện đủ các chủ đề 01 buổi/tháng/khối, lồng ghép, tích hợp nội dung HDGDNGLL vào các môn học; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng, sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả; bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên, Biển đảo; câu lạc bộ, văn nghệ, dân Ca, Ví, Giặm, hát sắc bùa…
- Thành lập các Câu lạc bộ: Toán học, Văn học, Tiếng Anh, Thể thao, GD kỹ năng sống.
4.2. Giáo  dục kĩ năng sống, giáo dục thể chất và hoạt động xã hội.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục NGLL vào nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh. Phối kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho HS như: An toàn về điện, chống đuối nước….
- Tổ chức đưa các trò chơi dân gian vào trường học. Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, diệt chuột, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, bảo vệ nguồn nước...
- Làm tốt công tác Chữ thập đỏ trường học. Tổ chức quyên góp “Hũ gạo tình thương”, quyên góp tiền ủng hộ học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đón năm mới, nhận chăm sóc, giúp đỡ 01 gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xóm Làng Ngùi, quyên góp ủng hộ GV, HS bị bệnh hiểm nghèo.
- Tăng cường phòng chống HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực trong học đường, xây dựng các mối quan hệ thân thiện. Thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; phối hợp tốt với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành giao thông, Công an thực hiện tốt cuộc vận động “học sinh gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành luật giao thông”. Tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Tổ chức các phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong nhà trường. Tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt tập thể.
- Tổ chức tốt việc chăm sóc di tích lịch sử văn hóa Nghĩa trang liệt sỹ huyện, nhà thờ Hoàng giáp Vũ Diệm danh nhân nhà trường mang tên một cách thiết thực và hiệu quả, cụ thể: Thường xuyên tổ chức lao động phong quang, thăm viếng, tổ chức thắp nến tri ân, tặng quà cho thân nhân liệt sỹ, TBB, gia đình có công với cách mạng. Tổ chức câu lạc bộ, hội thảo, mời chuyên gia đến nói chuyện…
4.3. Tổ chức, tham gia các Hội thi, cuộc thi.
 Tham gia tích cực các Hội thi, cuộc thi  do cấp trên tổ chức. Tổ chức tốt các hội thi, cuộc thi cấp trường.
Giải pháp
- Nâng cao nhận thức cho CBGV, HS về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của các hội thi, cuộc thi.
- Phát động phong trào thi đua, tham gia các cuộc thi, hội thi cấp trường, cấp ngành.
- Động viên khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, tài chính cho GV, HS tham gia, tham gia đạt kết quả cao.
          5. Công tác  xây dựng CSVC, mua sắm TBDH. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với xây dựng NTM.
Phấn đấu xây dựng  trường đạt CQG sau 5 năm gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Giải pháp:
          - Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ  mọi nguồn lực để xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến CBGV, học sinh, phụ huynh, Đảng bộ và nhân dân địa phương 2 xã về tính cấp thiết và ý nghĩa to lớn của việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
6. Công tác xã hội hóa giáo dục
Nhiệm vụ:
- Kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 3 UV/lớp.
- Cán bộ giáo viên tham gia hội chữ thập đỏ, hội KH nhà trường.
 Giải pháp:
- Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa giáo dục.
- Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Phối kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục: nhà trường - gia đình - xã hội. Phát huy tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở 2 địa phương và nhà trường. Quan tâm hơn nữa đến những HS học hòa nhập, học sinh khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi CBGV quyên góp quỹ vì học sinh nghèo 100.000 đồng/năm.
- Tham mưu với chính quyền địa phương phát triển hội khuyến học xã.
         7. Công tác thi đua
- Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, cụ thể từng thời gian phát động, tổng hợp các hội thi, cuộc thi.
- Bàn bạc công khai ngân sách hàng năm, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, định mức khen thưởng phù hợp.
Giải pháp:
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng bằng nhiều hình thức đảm bảo định lượng, định tính, tạo sự công bằng trong giáo dục. Tôn trọng tính thực chất, khách quan, tránh  bệnh thành tích.
- Xếp loại thi đua được tính theo từng tháng, từng kỳ trên cơ sở lượng hoá các tiêu chí cụ thể của tất cả các mặt hoạt động nhà trường. Đem thông tin báo cáo vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng tháng của từng CB, GV nhằm đảm bảo tính kịp thời, chính xác, hiệu quả. Cuối năm học xếp loại hiệu quả CB, GV theo chuẩn đúng quy định, đảm bảo khách quan, chính xác. Xếp loại học sinh đảm bảo tính trung thực, khách quan, thực chất không chạy theo thành tích.
- Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những CBGV, HS đạt thành tích xuất sắc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          8. Công tác quản lý, giám sát, KTNB và kiểm định chất lượng.
 Nhiệm vụ:
- Triển khai thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Phát động trong toàn trường, mỗi giáo viên khá giỏi nhận hỗ trợ ít nhất 1 đồng nghiệp để cùng tiến bộ; mỗi giáo viên tự nguyện dạy ít nhất 2 tiết/tuần để phụ đạo xóa học sinh yếu kém hoặc Bồi dưỡng học sinh giỏi. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, các phong trào thi đua bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp tạo được chuyên biến tích cực trong cán bộ, giáo viên và học sinh tong nhà trường.
- Thực hiện 100% giáo viên, tổ chuyên môn được kiểm tra sư phạm nội bộ (toàn diện và chuyên đề).
 Giải pháp:
- Quán triệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục, các văn bản quản lý chuyên môn trong CBGV, HS. Xây dựng đội ngũ CBQL theo chuẩn hiệu trưởng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.
         - Tiến hành kiểm tra đột xuất, tư vấn các giáo viên có biểu hiện chưa chấp hành tốt các quy định, quy chế chuyên môn.
          - Tổ chức kiểm tra các hoạt động của nhà trường theo kế hoạch và khi có các dấu hiệu vi phạm.
- Xây dựng hệ thống hồ sơ đánh giá công tác kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí mới.
          - Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường để tư vấn, kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên. Lập kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.
- Kiện toàn thành lập hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục; Triển khai viết báo cáo tự đánh giá nhà trường, phân công thành viên viết báo cáo tiêu trí, thu thập minh chứng.
- Thực hiện tốt công tác “Ba công khai” trong giáo dục đảm bảo thông tin công khai kịp thời trước hội đồng GD, học sinh và phụ huynh, thực hiện ‘Ba công khai” để người học và xã hội giám sát, quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TTBGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm học thêm.
- Chú trọng công tác kiểm định chất lượng GD nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
          9. Công tác phổ cập giáo dục, hướng nghiệp phân luồng
 - Tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 6 thực hiện tốt kế hoạch phát triển.
 - Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, giúp các em phân luồng sau THCS  theo đúng với năng lực của mình, đảm bảo sau TN THCS đạt 16-20%, tốt nghiệp THCS: 98%, vào THPT: 75%.
- Duy trì vững chắc PC THCS từ 95-97% (tiêu chuẩn 2b)
         Giải pháp:
          - Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng về công tác phổ cập, tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo phổ cập tới toàn thể đội ngũ CB- GV, HS và Phụ huynh. Thường xuyên theo dõi cập nhật phổ cập số học sinh đang theo học tại trường. Theo dõi sát số học sinh bỏ học trong từng tháng, từng học kỳ  báo cáo địa phương kịp thời để phối hợp có kế hoạch vận động các em trở lại lớp.
- Thực hiện nghiêm túc công tác điều tra cập nhật trình độ đối tượng phổ cập, tổng hợp thống kê đối chiếu số liệu chính xác
 - Đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Tổ chức các buổi tuyên truyền trong nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và nhân dân về nội dung công tác tuyển sinh TCCN, TCN năm 2016 - 2017, để học sinh biết và tham gia đúng nguyện vọng.
          10. Thực hiện các các cuộc vận động và phòng trào thi đua
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu, hưởng ứng và ký cam kết thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.
          Giải pháp:
- Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; gắn với thực hiện Nghị Quyết TW8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đảo tạo đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
- Triển khai tích cực  và có hiệu quả các cuộc vận động bằng nhiều nội dung, hình thức, lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.
- Gắn các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục - thể thao, nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những tình huống thực tiễn.
- Thực hiện “Cổng trường An toàn”, xây dựng các quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện, xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng cảnh quan “xanh - sạch - đẹp - văn minh - mô phạm”.
- Tổ chức triển khai thực hiện Đế án liên bộ về ATGT, ANTTTH, PL, trường học an toàn.
- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phát huy những kết quả thi đua đã đạt được trong những năm qua. Ban giám hiệu nhà trường và Công đoàn trường phát động phong trào thi đua  trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh với những nội dung chủ yếu như sau:
+ Động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi sứ mệnh “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo. Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
+ Đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt trong học sinh. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh, Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập thể lành mạnh, tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, giúp hoc sinh tự tin, năng động sáng tạo trong các hoạt động học tập và rèn luyện.
         - Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục An toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
          III. Kinh phí tô chức thực hiện kế hoạch
1.  Kinh phí XD, mua sắm: 511.000.000 triệu
2. Kinh phí chi hoạt động chuyên môn: ( Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, phục vụ dạy học):  225 triệu
3. Kinh phí chi tổ chức các hoạt động  giáo dục: 70 triệu
4. Kinh phí khen thưởng: 70 triệu
5. Kinh phí đầu tư bồi dưỡng đội ngũ: 50 triệu
IV. Tổ chưc thực hiện
1.  Ban giám hiệu nhà trường:
- Đối với Hiệu trưởng: Hiệu trưởng là người đứng đầu cơ quan đơn vị; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị đến từng cán bộ giáo viên. Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập tổ, các hội đồng, bổ nhiệm các chức danh theo quy định của Điều lệ trường trung học nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đầu năm học Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học, gửi Email đến tất cả CB, GV, NV để lấy ý kiến tham khảo. Sau khi chỉnh sửa tiếp tục lấy ý kiến tại Hội nghị CB, GV. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể Hiệu trưởng hoàn chỉnh Kế hoạch sẽ ban hành và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đảng Ủy, UBND xã để nắm rõ nhiệm vụ trọng tâm năm học của nhà trường.
- Đối với các Phó hiệu trưởng: Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, căn cứ vào kế hoạch năm của nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với nhiệm vụ được phân công trong từng thời gian của đơn vị đồng thời tổ chức triển khai đánh giá kết quả các nhiệm vụ thực hiện, đề xuất, kiến nghị những biện pháp cụ thể để thực hiện.
2. Tổ chuyên môn:
- Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng, quý, học kỳ. Chỉ đạo, đánh giá, đề xuất các biện pháp để thực hiện kế hoạch của tổ, thành viên.
- Các đoàn thể, bộ phận, các tổ trên cơ sở kế hoạch chung của trường để cụ thể hóa vào việc xây dựng Kế hoạch năm học và phổ biến đến các thành viên.
- Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học trên trường học kết nối.
- Trong quá trình thực hiện, cần bổ sung kịp thời những công việc phát sinh theo tình hình thực tế.
- Củng cố hoạt động tổ chuyên môn có chiều sâu làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả và ổn định chất lượng giáo dục.
- Triển khai kịp thời các quy định, quy chế chuyên môn để giáo viên biết và thực hiện theo chỉ đạo.
- Tổ chức SH tổ 2 lần/tháng đúng theo qui định, nội dung SH cần bàn sâu về chuyên môn như: xây dựng kế hoạch dạy học, soạn bài giảng điện tử, hình thức và nội dung ra đề kiểm tra, quy chế coi chấm thi, làm ĐDDH.
- Thiết lập đầy đủ các loại sổ sách quản lý tổ.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các hoạt động của giáo viên trong tổ như: việc thực hiện kế hoạch dạy học, qui định về ghi điểm, sửa điểm, việc coi, chấm, chữa, trả, lưu bài kiểm tra.
- Chỉ đạo việc thao giảng tổ, tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra sư phạm nội bộ theo đúng kế hoạch.
- Hàng tháng tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm ký duyệt giáo án, hồ sơ sổ sách trong phạm vi phân cấp quản lý của tổ.
- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức thảo luận và phân công việc ra đề kiểm tra (15’, 1 tiết, học kì), đáp án chấm, thực hiện lưu đề, đáp án các môn, các lớp theo đúng chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đầy đủ về nội dung, chính xác về số liệu và nộp đúng thời gian quy định theo yêu cầu của tổ chuyên môn, trường, Sở, Phòng GD- ĐT.
- Cuối học kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện để rút kinh nghiệm; phát huy những mặt ưu điểm và đề ra biện pháp khắc phục những điểm chưa làm được, những điểm còn tồn tại.
- Tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục của trường.
3.     Giáo viên:
        -Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo, nhiệm vụ được phân công, quy chế chuyên môn;
          - Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo hướng chủ đề học, phù hợp thực tiễn. Căn cứ Kế hoạch của tổ để xây dựng Kế hoạch cá nhân cho năm học.
          - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiêm tra đánh giá, BDTX.Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy, tâm huyết với nghề.
         - Tham gia ý kiến, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh.
        - Giáo viên khá giỏi tự nguyện nhận hỗ trợ ít nhất 1 đồng nghiệp để cùng tiến bộ; tự nguyện dạy ít nhất 2 tiết/tuần xóa học sinh yếu kém ( đối với dạy đại trà, số tiết dạy được bố trí vào các buổi chiều ngoài các buổi dạy thêm), Bồi dưỡng học sinh giỏi (đối với giáo viên tham gia BD đội tuyển, số tiết dạy được tính trong tổng các buổi bồi dưỡng).
        - Đăng ký và viết đề tài kinh nghiệm, làm quen dần với công tác nghiên cứu khoa học, SKKN.
       - Tích cực tham gia có hiệu quả các hội thi, cuộc thi.
        VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1.     Đối với Phòng GD-ĐT:
          - Tham mưu với UBND huyện tổ chức cuộc họp với 2 địa phương bàn về công tác xây dựng CSVC tường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm gắn với xây dựng Nông thôn mới.
          - Tham mưu với tổ quy hoạch hoàn thành quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết.
          - Tiếp tục kiểm ta đột xuất như những năm qua, trực tiếp dự giờ, khảo sát chất lượng, tư vấn, chỉ đạo kịp thời những tồn tại hạn chế để giáo viên và quản lý khắc phục, rút kinh nghiệm.
2.     Đối với Cấp ủy, Chính quyền địa phương:
           - Tiếp tục tăng cường đầu tư CSVC để đạt chuẩn Quốc giasau 5 năm và gắn với Xây dựng Nông thôn mới.
 - Cần quan tâm thường xuyên đến tình hình an ninh trật tự, an toàn, mỹ quan khu vực quanh trường học đặc biệt là xử lý cương quyết các hàng quán kinh doanh có thể có tác động không tốt đến học sinh.
 - Chủ động phối hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh nhất là những học sinh cá biệt ; giúp trường giải quyết những khó khăn ngoài thẩm quyền của trường.
            3. Đối với Phụ huynh:
            - Ban đại diện cha mẹ học sinh tích cực tham gia giáo dục học sinh;
           - Phối kết hợp có hiệu quả, là cầu nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội; tham gia ý kiến, cùng bàn bạc, thống nhất các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học;
           - Tuyên truyền, vận động, tổ chức huy động nguồn lực xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; sân chơi, bãi tập đạt chuẩn.
 
 
 
       DUYỆT CỦA PHÒNG GD – ĐT
 
        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
         Bùi Thị Kim Hoa


Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài nguyên Download
Liên kết website