• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch thực hiện cập nhật, khai thác dữ liệu trên phần mềm smas 3.0

Trường THCS Vũ Diệm xây dựng kế hoạch thực hiện cập nhật, khai thác dữ liệu trên phần mềm smas 3.0 như sau:
UBND HUYỆN CAN LỘC                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VŨ DIỆM                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vượng Lộc, ngày 20 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẬP NHẬT, KHAI THÁC DỮ LIỆU
TRÊN PHẦN MỀM SMAS 3.0
 
Kính gửi: Phòng GD-ĐT Can Lộc
 
            - Thực hiện công văn số 1510/SGDĐT-VP ngày 08/09/2015 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, CV số 583/PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Huyện Can Lộc về việc hướng dẫn cập nhật dữ liệu học sinh trên phần mềm smas năm học 2015-2016.
              Trường THCS Vũ Diệm xây dựng kế hoạch thực hiện cập nhật, khai thác dữ liệu trên phần mềm smas 3.0 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
          1. Bước đầu cập nhật dữ liệu cho chương trình, để có cơ sở khai thác thông tin, xử lý số liệu phục vụ cho công tác quản lý.
          2. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo đúng tiến độ theo quy định.
II. Nội dung thực hiện
1. Nhiệm vụ của từng nhóm người dùng
a. Đối với Ban quản trị chương trình:
- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm.
- Khai báo các dữ liệu năm học.
- Cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống và phân quyền cho từng nhóm đối tượng sử dụng chương trình;
- Rà soát lại bảng phân công chuyên môn, đảm bảo mỗi giáo viên ứng đúng với các lớp đã được phân công giảng dạy, chủ nhiệm.
b. Đối với giáo viên bộ môn
- Tiến hành đăng nhập vào hệ thống và kiểm tra lại tính chính xác về các lớp đã được phân công giảng dạy;
- Tiến hành cập nhật điểm bộ môn cho các lớp dạy.
c. Đối với giáo viên chủ nhiệm:
- Tiến hành đăng nhập hệ thống và kiểm tra lại hồ sơ học sinh lớp chủ nhiệm;
- Cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ học sinh, cập nhật vắng (điểm danh) cho lớp chủ nhiệm.
2. Thời gian thực hiện
- Giáo viên bộ môn cập nhật điểm vào chương trình giống như cập nhật vào sổ Gọi tên và Ghi điểm hàng ngày, 17h thứ 7 hàng tuần BGH, TTCM sẽ tiến hành kiểm tra.
- Giáo viên chủ nhiệm cập nhật học sinh vắng hàng tuần, hàng tháng, thời gian hoàn thành trước 23 giờ 00 phút, ngày 02 hàng tháng phải cập nhật, tổng kết học sinh vắng của tháng trước;
- Riêng thời gian cập nhật vào cuối HK I, cuối HK II sẽ được thông báo sau (tùy vào kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết của nhà trường);
- Trong thời gian cập nhật điểm, cập nhật học sinh vắng, nếu giáo viên bộ môn không có điểm, giáo viên chủ nhiệm không có học sinh vắng để cập nhật thì báo lại cho quản trị qua email: truongthcsvudiem2@gmail.com. Nếu cá nhân nào không báo xem như không cập nhật thông tin theo yêu cầu.
III. Kiểm tra và báo cáo
- Ban giám hiệu, các TTCM và ban quản trị sẽ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo tuần, tháng về tình hình cập nhật dữ liệu trên chương trình SMAS đối với giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm;
- Vào ngày 04 hàng tháng, các TTCM sẽ báo cáo với Ban Giám hiệu và niêm yết công khai tình hình cập nhật dữ liệu trên chương trình SMAS đối với từng lớp, từng giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm;
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra Nhà trường sẽ xem xét, đánh giá thi đua với từng cá nhân theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, phòng GD-ĐT Can Lộc, và nhà trường.
Trên đây là kế hoạch cập nhật dữ liệu cho chương trình SMAS của Nhà trường, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ đ/c Nguyễn Thế Hoàng - SĐT: 0915.588.556 hoặc Email: nguyenthehoang@canloc.edu.vn để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các P.HT, TTCM,
- Lưu VT.
 - Website: http://thcsvudiem.canloc.edu.vn/
 
HIỆU TRƯỜNG
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Thị Kim Hoa

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng
Nguồn: thcsvudiem.canloc.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài nguyên Download
Thư viện ảnh
Liên kết website